OPŽP - Výzva č. 63 a 64

Roman Bielak
Roman Bielak 12.3.2024, 12:43
V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno 600 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách.

63. VÝZVA – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře


Alokace finančních prostředků na výzvu

300 000 000,- Kč

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Projekty na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Cílové území


Veřejný sektor méně rozvinutých regionů:

 • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
 • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
 • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj


Typ výzvy


průběžná


Model hodnocení


jednokolový


Míra dotace


až 50 % způsobilých výdajů


Datum vyhlášení výzvy


6. 3. 2024


Příjem žádostí

od 1. 4. 2024 do 3. 3. 2025

Nejzazší termín ukončení realizace projektu

31. 12. 2029


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/63-vyzva/64. VÝZVA – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře


Alokace finančních prostředků na výzvu

300 000 000,- Kč

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Projekty na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Cílové území


Veřejný sektor přechodových regionů:

 • Střední Čechy – Středočeský kraj
 • Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
 • Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina


Typ výzvy


průběžná


Model hodnocení


jednokolový


Míra dotace


až 50 % způsobilých výdajů


Datum vyhlášení výzvy


6. 3. 2024


Příjem žádostí


od 1. 4. 2024 do 3. 3. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2029


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/64-vyzva/