OP TAK - Obnovitelné zdroje energie

Roman Bielak
Roman Bielak 22.8.2023, 21:15
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


500 000 000, - Kč

Podporované aktivity

  • Výstavba malých vodních elektráren
  • Modernizace malých vodních elektráren definovaná vyhláškou č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


65 % (MP) - 45 % (VP)


Výše dotace


min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


16. 8. 2023


Příjem žádostí


od 6. 9. 2023 do 13. 12. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2027


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-male-vodni-elektrarny-vyzva-i/
Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 000 000 000, - Kč

Podporované aktivity

  • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
  • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie)


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


65 % (MP) - 45 % (VP)


Výše dotace


min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


16. 8. 2023


Příjem žádostí


od 6. 9. 2023 do 13. 12. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 6. 2027


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vtlaceni-biometanu-vyzva-i/