MV - Kybernetická bezpečnost

Roman Bielak
Roman Bielak 15.11.2023, 9:47
Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu projektům v rámci Národního plánu obnovy ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti


40. výzva – kybernetická bezpečnost – kraje


Alokace finančních prostředků na výzvu


600 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů
 • Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace
 • Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci
 • Zabezpečení komunikační sítě v rozsahu L2/L3 switche a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X
 • Pořízení a implementace NGFW vč. IPS/IDS
 • Pořízení a implementace Endpoint protection řešení
 • Pořízení a implementace nástroje pro load balancing
 • Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu
 • Pořízení a implementace nástroje pro multifaktorovou autentizaci
 • Pořízení a implementace nástroje pro log management
 • Pořízení a implementace nástroje pro SandBoxing
 • Dodávka a implementace SIEM, služby SOC
 • Dodávka a implementace nástroje z kategorie Advanced Threat Protection
 • Dodávka a implementace nástroje pro řízení přístupů a identit (PIM/PAM, atp.)
 • Pořízení a implementace nástroje pro Mobile/Enterprise device management
 • Pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv a řízení rizik a zranitelností
 • Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, servery bezpečnostních systémů aj.)
 • Pořízení kryptografického systému zajišťujícího ochranu informací mezi datovými centry a uživatelskými pracovními stanicemi přenášených po nezabezpečeném komunikačním prostředí různých poskytovatelů, který současně zajistí kybernetickou bezpečnost provozovaných aplikací


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


100 %


Výše dotace


min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


13. 11. 2023


Příjem žádostí


od 13. 11. 2023 do 30. 4. 2024


Datum možného zahájení fyzické realizace projektu


nejdříve 1. 7. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 5. 2026

Oprávnění žadatelé

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
41. výzva – kybernetická bezpečnost – obce


Alokace finančních prostředků na výzvu


800 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů
 • Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace
 • Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci
 • Zabezpečení komunikační sítě v rozsahu L2/L3 switche a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X
 • Pořízení a implementace NGFW vč. IPS/IDS
 • Pořízení a implementace Endpoint protection řešení
 • Pořízení a implementace nástroje pro load balancing
 • Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu
 • Pořízení a implementace nástroje pro multifaktorovou autentizaci
 • Pořízení a implementace nástroje pro log management
 • Pořízení a implementace nástroje pro SandBoxing
 • Dodávka a implementace SIEM, služby SOC
 • Dodávka a implementace nástroje z kategorie Advanced Threat Protection
 • Dodávka a implementace nástroje pro řízení přístupů a identit (PIM/PAM, atp.)
 • Pořízení a implementace nástroje pro Mobile/Enterprise device management
 • Pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv a řízení rizik a zranitelností
 • Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, servery bezpečnostních systémů aj.)
 • Pořízení kryptografického systému zajišťujícího ochranu informací mezi datovými centry a uživatelskými pracovními stanicemi přenášených po nezabezpečeném komunikačním prostředí různých poskytovatelů, který současně zajistí kybernetickou bezpečnost provozovaných aplikací


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


100 %


Výše dotace


min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


15. 11. 2023


Příjem žádostí


od 15. 11. 2023 do 30. 4. 2024


Datum možného zahájení fyzické realizace projektu


nejdříve 1. 7. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 5. 2026

Oprávnění žadatelé

 • obce a městské části
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi a městskými částmi
43. výzva – kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 500 000 000, - Kč

Podporované aktivity

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů
 • Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace
 • Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci
 • Zabezpečení komunikační sítě v rozsahu L2/L3 switche a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X
 • Pořízení a implementace NGFW vč. IPS/IDS
 • Pořízení a implementace Endpoint protection řešení
 • Pořízení a implementace nástroje pro load balancing
 • Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu
 • Pořízení a implementace nástroje pro multifaktorovou autentizaci
 • Pořízení a implementace nástroje pro log management
 • Pořízení a implementace nástroje pro SandBoxing
 • Dodávka a implementace SIEM, služby SOC
 • Dodávka a implementace nástroje z kategorie Advanced Threat Protection
 • Dodávka a implementace nástroje pro řízení přístupů a identit (PIM/PAM, atp.)
 • Pořízení a implementace nástroje pro Mobile/Enterprise device management
 • Pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv a řízení rizik a zranitelností
 • Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, servery bezpečnostních systémů aj.)
 • Pořízení kryptografického systému zajišťujícího ochranu informací mezi datovými centry a uživatelskými pracovními stanicemi přenášených po nezabezpečeném komunikačním prostředí různých poskytovatelů, který současně zajistí kybernetickou bezpečnost provozovaných aplikací


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


100 %


Výše dotace


min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


14. 11. 2023


Příjem žádostí


od 14. 11. 2023 do 30. 4. 2024


Datum možného zahájení fyzické realizace projektu


nejdříve 1. 7. 2023


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 5. 2026

Oprávnění žadatelé

 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 • zřizovatelé a zakladatelé výše uvedených poskytovatelů (OSS, kraje, obce)
Zdroj: https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx