JAK VYBRAT PORADCE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Anna Holíková
Anna Holíková 24.11.2022, 8:04
Na co byste se měli při výběru poradce pro veřejné zakázky zaměřit?

Cílem každého zadavatele je vybrat vhodného dodavatele, který dokáže splnit předmět plnění v rámci stanovených pravidel či zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). K dosažení tohoto cíle je vhodné využít služeb odborného poradce, který jej výběrem dodavatele provede až ke zdárnému konci. Na co byste se měli při výběru poradce pro veřejné zakázky zaměřit?

  • Zkušenosti

Vždy je lepší, obrátit se na poradce, který má zkušenostmi s realizací veřejných zakázek. Veřejné zakázky s sebou často přináší různé výzvy a nespočet rizikových situací, které je třeba řešit. Zkušený poradce dokáže na takové výzvy a situace reagovat a zároveň navrhnout nejvhodnější opatření a řešení.

A jak zjistíte, zda je poradce zkušený? Nebojte se zeptat přímo jeho nebo navštivte webové stránky poradce, kde by měl být rozsah a množství získaných zkušeností popsán.

  • Reference

Při výběru poradce jsou jedním z nejdůležitějších aspektů reference. Reference vypovídají o tom, jak daná společnost resp. daný poradce odvedl svou práci ve vztahu ke klientům. Vy, jakožto zadavatel, máte možnost si napřímo u těchto klientu ověřit, jak byli s poskytnutými službami spokojeni a zda danou společnost nebo poradce doporučují. Zdrojem referencí by měly být především webové stránky společnosti, ale může se také jednat o ústní reference klienta, který s danou společností již výběr dodavatele realizoval. Hledejte proto takového poradce, který má dostatek kvalitních referencí.

  • Práce v týmu

Lidově se říká: víc hlav víc ví. To platí zejména u veřejných zakázek, kdy se i po mnoha letech zkušeností může objevit bezprecedentní problém. V takovém případě je vždy lepší, pokud poradce pracuje v týmu s dalšími poradci a ti jsou schopni společně nastalý problém zdárně vyřešit. Kolektivní znalost, společná komunikace a zázemí poradenské společnosti je tak pro zadavatele výhodnější a poskytuje mu vyšší míru jistoty, že bude výběr dodavatele proveden zcela správně.

  • Spolupráce a komunikace

Každý může upřednostňovat jinou formu spolupráce a komunikace, např. osobní setkání, videokonferenční schůzky, či komunikaci po e-mailu nebo telefonu. Je tedy dobré si u poradce ověřit, jakou formou pracuje a zda je ochoten přizpůsobit se vašim požadavkům. V dnešní době je trendem komunikace na dálku prostřednictvím různých videokonferenčních nástrojů, nicméně pokud preferujete osobní jednání, měl by být dobrý poradce schopen a ochoten přijet přímo za vámi. Samozřejmostí by také mělo být, že vás poradce seznámí s průběhem výběru dodavatele a předá vám relevantní informace včetně požadavků na vaši součinnost a poskytnutí podkladů.

  • Pojištění odpovědnosti

Zjistěte si, zda má společnost poradce, případně samotný poradce, pokud vystupuje jako OSVČ, uzavřené pojištění profesní odpovědnosti. V případě pochybení na straně poradce, které má za následek krácení dotace nebo jinou sankci, pak budete mít nárok na plnění.

  • Rozsah služeb poskytnutých poradcem

Rozsah služeb stanovuje zadavatel ve svém „zadání“. Poradce nemůže být pouze statistou. Kvalifikovaný poradce musí být „průvodcem“ zadavatele celým procesem zadání veřejné zakázky od přípravy zadávacích podmínek přes vypořádání dotazů k zadávacím podmínkám, jednání hodnotící komise a její vedení v mezích ZZVZ nebo pravidel operačních programů až po výběr dodavatele a provedení úkonů souvisejících s podpisem smlouvy a úkonů zadavatele po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pokud hledáte kvalifikovaného poradce pro zadávání veřejných zakázek, jsme zde pro vás. V oblasti veřejných zakázek máme bohaté zkušenosti a jsme připravení provést vás celým procesem zadání veřejné zakázky.