IROP - Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury

Roman Bielak
Roman Bielak 11.7.2023, 10:21
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027

ROZVOJ NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY

45. výzva - MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY

46. výzva - PŘECHODOVÉ REGIONY

47. výzva – CELÉ ÚZEMÍ ČR
45. Výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu

471.474.073, - Kč

Podporované aktivity

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

Typ výzvy

Průběžná

Míra dotace

70 %, min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt

Příjemci dotace

  • kraje
  • obce
  • organizace zřízené nebo založené kraji / obcemi

Datum vyhlášení výzvy

29. 6. 2023

Příjem žádostí

od 14. 5. 2024 do 30. 4. 2025

Ukončení fyzické realizace

31. 12. 2027


Zdroj:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/45vyzvairop46. Výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 402 540 664, - Kč

Podporované aktivity

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

Typ výzvy

Průběžná

Míra dotace

70 %, min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt

Příjemci dotace

  • kraje
  • obce
  • organizace zřízené nebo založené kraji / obcemi

Datum vyhlášení výzvy

29. 6. 2023

Příjem žádostí

od 14. 5. 2024 do 30. 4. 2025

Ukončení fyzické realizace

31. 12. 2027


Zdroj:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/46vyzvairop47. Výzva


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.672.959.654, - Kč

Podporované aktivity

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

Typ výzvy

Průběžná

Míra dotace

70 %, min. 1 mil. Kč, max. 450 mil. Kč na jeden projekt

Příjemci dotace

  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • státní organizace
  • státní podniky

Datum vyhlášení výzvy

29. 6. 2023

Příjem žádostí

od 14. 5. 2024 do 30. 4. 2025

Ukončení fyzické realizace

31. 12. 2027


Zdroj:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/47vyzvairop