Harmonogram výzev OP TAK v roce 2023

Roman Bielak
Roman Bielak 10.1.2023, 13:48
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 3. 1. 2023 aktualizovaný harmonogram výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v roce 2023.

V 1. čtvrtletí roku 2023 plánuje MPO tyto výzvy:

Číslo výzvy

01_23_009

Název výzvy

Inovační vouchery - výzva II.

Druh výzvy

Průběžná

Alokace výzvy

150 mil. Kč

Plánované datum vyhlášení výzvy

16. 1. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí

1. 2. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí

1. 2. 2024

Podporované aktivity

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Číslo výzvy

01_23_014

Název výzvy

Partnerství znalostního transferu – výzva I.

Druh výzvy

Kolová

Alokace výzvy

150 mil. Kč

Plánované datum vyhlášení výzvy

16. 1. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí

27. 1. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí

28. 4. 2023

Podporované aktivity

a) zavádění pokročilých technologií v podniku;

b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;

c) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Číslo výzvy

01_23_011, 01_23_012, 01_23_013

Název výzvy

Spolupráce - Klastry - výzva I.

Druh výzvy

Kolová

Alokace výzvy

250 mil. Kč

Plánované datum vyhlášení výzvy

16. 1. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí

23. 1. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí

21. 4. 2023

Podporované aktivity

Rozvoj inovačního klastru: Inovativní aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a jeho kvality, zlepšení spolupráce a sdílení znalostí. Sdílená infrastruktura: Založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Kolektivní výzkum: Projekty splňující definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu, jsou řešeny výzkumnými a vývojovými pracovišti formou smluvního výzkumu.

Číslo výzvy

01_23_010

Název výzvy

Technologické platformy - výzva I.

Druh výzvy

Kolová

Alokace výzvy

100 mil. Kč

Plánované datum vyhlášení výzvy

16. 1. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí

23. 1. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí

14. 4. 2023

Podporované aktivity

Rozvoj činností technologických platforem směřujících k průmyslové modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

Číslo výzvy

01_23_015

Název výzvy

Poradenství - výzva I.

Druh výzvy

Průběžná

Alokace výzvy

80 mil. Kč

Plánované datum vyhlášení výzvy

27. 3. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí

17. 4. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí

4. 9. 2023

Podporované aktivity

Nákup poradenských služeb zaměřených na

a) získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl,

b) zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Více informací:

https://www.agentura-api.org/cs/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023/