Harmonogram výzev OP TAK v roce 2023

Roman Bielak
Roman Bielak 3.10.2022, 12:35
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 29.9.2022 harmonogram výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v roce 2023.

Podle tohoto harmonogramu se předpokládá

v rámci Priority 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace, SC 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií vyhlášení 10 výzev s celkovou alokací 7,35 mld. Kč a SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány vyhlášení 3 výzev s celkovou alokací 2,5 mld. Kč

v rámci Priority 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP, SC 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a vytváření pracovních míst v MSP, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic vyhlášení 5 výzev s celkovou alokací 2,75 mld. Kč

v rámci Priority 3 - Rozvoj digitální infrastruktury, SC 3.1 Zvýšení digitálního propojení vyhlášení výzvy s celkovou alokací 1,8 mld. Kč

v rámci Priority 4 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů vyhlášení 2 výzev s celkovou alokací 1 mld. Kč

v rámci Priority 5 - Efektivnější nakládání se zdroji, SC 5.1 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou vyhlášení výzvy s celkovou alokací 1,25 mld. Kč

Více informací:

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/09/harmonogram-vyzev-2023.pdf