Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022

Roman Bielak
Roman Bielak 10.5.2022, 13:48
OP TAK pro rok 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev v OP TAK pro rok 2022 (bližší informace naleznete zde).

Aplikace

červenec 2022

alokace 4 000 mil. Kč

Inovace

červenec 2022

alokace 1 000 mil. Kč

Úspory energie

červenec 2022

alokace 4 000 mil. Kč

Smart Grids II

červenec 2022

alokace 2 000 mil. Kč

Smart Grids I

červenec 2022

alokace 2 000 mil. Kč

Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny

červenec 2022

alokace 500 mil. Kč

Technologie pro MAS (CLLD)

listopad 2022

alokace 1 000 mil. Kč

Vyhlášení výzev je podmíněno schválením OP TAK Evropskou komisí.