10 důvodů, proč svěřit vaše výběrové nebo zadávací řízení odborníkovi

Anna Holíková
Anna Holíková 20.10.2022, 9:17
Stojíte před otázkou, zda vaše výběrové či zadávací řízení svěřit odborníkovi?
Uvedené důvody vám jistě pomohou s rozhodováním.

Během své činnosti se osoby z veřejného i soukromého sektoru často setkávají s nutností provést výběrové nebo zadávací řízení. Může se jednat například o obec, která musí s veřejnými prostředky nakládat efektivně, účelně a hospodárně a řídit se právní úpravou veřejných zakázek nebo o podnikatelský subjekt, který získal dotaci podmíněnou provedením výběrového řízení. Pokud stojíte před otázkou, zda vaše výběrové či zadávací řízení svěřit odborníkovi, níže uvedené důvody vám jistě pomohou s rozhodováním.

  • Specializace přímo na veřejné zakázky

Odborník se přímo věnuje problematice veřejných zakázek a je tak schopen kvalifikovaně poradit a správně provést výběr dodavatele.

  • Zkušenosti

Díky zkušenostem je odborník schopen identifikovat potenciální rizika, která se mohou vyskytnout při soutěžení daného předmětu plnění a navrhnout vhodná opatření.

  • Aktuální přehled

Pravidla, zejména u dotačních zakázek, se často mění. Odborníci tato pravidla neustále sledují a soustavně se v oblasti veřejných zakázek vzdělávají. Vždy se tedy řídí a postupují podle aktuálních a platných pravidel.

  • Nastavení postupu

U každé veřejné zakázky je důležité správně identifikovat, zda má zadavatel při výběru dodavatele postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nebo mimo něj, případně zda se musí řídit dotačními pravidly. Odborník správně určí postup a v případě zakázek podléhajících ZZVZ rovněž doporučí zadavateli vhodný druh zadávacího řízení.

  • Zpracování dokumentů

Vyhotovení dokumentů z výběrových či zadávacích řízení má určitá pravidla, která je třeba dodržet s ohledem na to, zda se jedná o zakázku podle ZZVZ nebo o zakázku podle dotačních pravidel. Odborník je schopen kvalitně zpracovat veškerou dokumentaci z průběhu výběrového či zadávacího řízení a zajistit, že bude obsahovat veškeré náležitosti.

  • Vedení procesem výběru

Odborník vás provede všemi fázemi výběru a postará se o veškeré procesní záležitosti, jako je např. komunikace s účastníky, uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele, vedení komisí včetně zajištění pozvánek na komise, zpracování a odeslání výzev k objasnění nabídek účastníkům nebo zpracování a odeslání formulářů do věstníku veřejných zakázek.

  • Úspora peněz

Ačkoli se může zdát, že je investice do odborníka nákladná, rozhodně se vyplatí. Sankce udělené za porušení postupu zadavatele jsou častokrát mnohonásobně vyšší než je odměna, kterou zaplatíte odborníkovi. Ten vám navíc ručí za správné provedení výběrového nebo zadávacího řízení a vy tak můžete být v klidu.

  • Úspora času

Pokud se obrátíte na odborníka, ušetříte skutečně velký objem času, který byste trávili studováním relevantních podkladů, pravidel a ZZVZ či vytvářením zadávacích podmínek.

  • Dokumentace na jednom místě

Dokumentaci z výběrového či zadávacího řízení je nutno archivovat pro případnou kontrolu ze strany poskytovatele dotace nebo finančního úřadu. Odborník vám připraví přehledný spis, ve kterém najdete všechny potřebné dokumenty z průběhu výběru dodavatele.

  • Něco navíc?

V TENDERA partners, s.r.o. si zakládáme na osobním přístupu. Svým klientům navíc nabízíme zřízení a správu profilu zadavatele na vlastním multiprofilu E-ZAK s veškerým servisem. A aby naši klienti mohli být opravdu bez starostí, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu až do výše 10 mil. Kč.

Přesvědčte se sami a kontaktujte nás na e-mailu: info@tendera.cz nebo na telefonním čísle +420 736 631 245.